เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1

จ่ายเบี้ยฯครั้งเดียวรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55-85ปีรวม465%ไม่ต้องตรวจสุขภาพ


เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1 (30-54 ปี)

จุดเด่นของแบบประกัน

เกษียณสบาย
สำหรับอายุ (30 - 54 ปี)

ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว

รับเงินบำนาญ สูงสุด 465%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษี

ได้สูงสุด 3 แสนบาท
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

อายุรับประกันภัย 30 - 54  ปี
เงินบำนาญรายปี  อายุ 55 - 85 : 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินบำนาญรวม 465% ของจำนวนเงินการประกันภัย
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท (ทุนประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท)
ผลประโยชน์ทางภาษี สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ความคุ้มครองชีวิต ช่วงก่อนรับบำนาญ
อายุ 30 – 35: 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
อายุ 36 – 45: 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
อายุ 46 – 54: 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ช่วงรับบำนาญ: เบี้ยประกันภัย - บำนาญที่รับไปแล้ว

เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1 (55-65 ปี)

จุดเด่นของแบบประกัน

เกษียณสบาย
สำหรับอายุ (55-65 ปี)

ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว

รับเงินบำนาญ สูงสุด 465%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษี

ได้สูงสุด 3 แสนบาท
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

อายุรับประกันภัย 55 – 65 ปี
เงินบำนาญรายปี  ปีกรมธรรม์ที่ 1 – อายุ 85: 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินบำนาญรวม 300% - 450% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ขึ้นกับอายุที่เริ่มทำ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท (ทุนประกันภัยเริ่มต้น 20,000 บาท)
ผลประโยชน์ทางภาษี สูงสุด 300,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ความคุ้มครองชีวิต เบี้ยประกันภัย - บำนาญที่รับไปแล้ว

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ