Healthy & Wealthy Living Solution 99/60

Healthy & Wealthy Living Solution ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

จุดเด่นของแบบประกัน

เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี มีเงินเก็บ ให้คุณใช้ชีวิตเกษียณแบบชิลๆ

เจ็บป่วยมีค่ารักษา เหมือนได้สวัสดิการหลังเกษียณ

เลือกได้ตามใจคุณ มีทั้งเหมาจ่ายและจำกัดวงเงิน ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้ง 342,500- 3,000,000 บาท

รับเงินก้อนโต ตอนอายุ 60 ปี

รับเงินก้อน 1 แสน ถึง 20 ล้านบาท* ตอนอายุ 60 ปี

มีเงินใช้ทุกปีแบบงอกเงยหลังเกษียณ

รับเงินบำนาญทุกปี เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ ตั้งแต่อายุ 61 – 98 ปี

มีเงินเก็บ ให้คุณใช้ชีวิตเกษียณแบบชิลๆ

รับเงินก้อนอีก 1 แสน ถึง 20 ล้านบาท * ตอนอายุ 99 ปี

ออกแบบชีวิตหลังเกษียณได้ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

รับเงินจ่ายคืนรวมตลอดสัญญา 660,000 – 132,000,000 บาท
ผลประโยชน์ และความคุ้มครองขึ้นกับจำนวนเงินเอาประกันภัย และแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ

Wealthy Living รับเงินก้อนตอนอายุ 60 ปี และรับเงินจ่ายคืนต่อเนื่องหลังเกษียณ

รับเงินก้อนตอนอายุ 60 ปี

ออกแบบได้ตามใจคุณ เริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุด 20 ล้านบาท

รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา อายุ 61-70 ปี

ปีละ 5,000 – 1,000,000 บาท

รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา อายุ 71-80 ปี

ปีละ 10,000 – 2,000,000 บาท

รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา อายุ 81-90 ปี

ปีละ 15,000 – 3,000,000 บาท

รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา อายุ 91-98 ปี

ปีละ 20,000 – 4,000,000 บาท

รับเงินก้อนตอนอายุ 99 ปี

100,000 – 20,000,000 บาท

รับเงินจ่ายคืนรวมตลอดสัญญา

660,000 – 132,000,000 บาท

Healthy Living คุ้มครองสุขภาพต่อเนื่องถึงอายุ 80 ปี

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้ง

342,500 – 3,000,000 บาท

ประเภทความคุ้มครอง

เลือกได้ตามใจคุณ มีทั้งแบบเหมาจ่าย และจำกัดวงเงิน

ความคุ้มครองสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ เหมาจ่ายสูงสุดปีละ 40,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 20 – 55 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์ อยู่แล้ว ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องแถลงสุขภาพทุกข้อในใบคำขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • อัตราเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม สแตนดาร์ด เฮลท์ พลัส / ซูเปอร์ เฮลท์ และซูเปอร์ โอพีดี จะปรับเพิ่มตามอายุ
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สแตนดาร์ด เฮลท์ พลัส / ซูเปอร์ เฮลท์ และ ซูเปอร์ โอพีดี มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 30 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะวเลา 120 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  (เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิ, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

หมายเหตุ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เว้นแต่ - ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มี เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ - โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฎอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ