เพราะความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ

ประกันคุ้มครองชีวิต

คุ้มครองชีวิต เพื่อคนข้างหลัง

ประกันคุ้มครองชีวิต

ซูเปอร์ ไลฟ์ ซีรีส์

แบ่งจ่ายรายเดือนได้ คุ้มครองถึงอายุ 99ปี เบี้ยฯเริ่มต้นปีละ 2,110 บ.

ประกันคุ้มครองชีวิต

ทรัพย์มั่นคงพิเศษ 2489-R

เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 1,129 บ.คุ้มครองถึงอายุ 89 ปีจ่ายเบี้ย 24 ปี ผลประโยชน์รวม 220%

ประกันคุ้มครองชีวิต

อภิพร 2 90/21

ออมเงินก้อนเพื่อลูกจ่ายเบี้ยฯ 21 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ผลประโยชน์รวมสูงสุด 545%

ประกันคุ้มครองชีวิต

ซิมเปิ้ล ซีเนียร์ 90/15

ไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มครองถึงอายุ 90 ปีจ่ายเบี้ยฯ 15 ปี รับผลประโยชน์รวม 200%

ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล D-PA

เบี้ยฯเริ่มต้น 4 บ./วัน คุ้มครองชีวิตสูงสุด 5 แสนบ. ค่ารักษาสูงสุด 5 หมื่นบ.

ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว PA Family

เบี้ยฯเริ่มต้น 3.6 บ./วัน คุ้มครองคนในครอบครัวสูงสุด 6 คน