เตรียมพร้อมในวัยเกษียณด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง

ประกันบำนาญ

เกษียณอย่างสบายใจ

ประกันบำนาญ

สบาย รีไทร์เม้นท์ 99/60, 99/5

รีไทร์ สไตล์ชิล ชิล ในแบบคุณ

ประกันบำนาญ

ดี-เพนชั่น 90/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65-90 ปีรวม 390% ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65-95 ปีรวม 465% ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/5

ประกันบำนาญจ่ายเบี้ยฯ 5 ปี รับเงินบำนาญ 15% ทุกปี ตั้งแต่อายุ 65 - 95 ปี ผลประโยชน์สูงสุด 465%

ประกันบำนาญ

บำนาญ 85/60

ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ
ตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี รวม 312%

ประกันบำนาญ

อาคเนย์ บำนาญ 95/10

พร้อมรับวัยเกษียณแบบสุขเกษม เลือกออมด้วยอาคเนย์บำนาญ 95/10

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/60

ชำระเบี้ยฯ 60 ปี รับเงินบำนาญ ตั้งแต่อายุ 65 ปี – 95 ปี รวม 465%

ประกันบำนาญ

Wealthy Retirement 99/60

เกษียณรับเงินก้อนโต พร้อมเงินบำนาญรายปีทุกปี

ประกันบำนาญ

Healthy & Wealthy Living Solution 99/60

Healthy & Wealthy Living Solution ตอบโจทย์ทุกความต้องการ