เตรียมพร้อมในวัยเกษียณด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง

ประกันบำนาญ

เกษียณอย่างสบายใจ

ประกันบำนาญ

ดี-เพนชั่น 90/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65-90 ปีรวม 390% ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65-95 ปีรวม 465% ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/5

จ่ายเบี้ยฯ 5 ปี รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ
65 - 95 ปี รวม 465%

ประกันบำนาญ

บำนาญ 85/60

ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ
ตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี รวม 312%

ประกันบำนาญ

เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1

จ่ายเบี้ยฯครั้งเดียวรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55-85ปีรวม465%ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันบำนาญ

Wealthy Retirement 99/60

เกษียณรับเงินก้อนโต พร้อมเงินบำนาญรายปีทุกปี