ผลประกอบการ และข้อมูลทางการเงิน อาคเนย์ประกันชีวิต

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวนเงิน

  (หน่วย ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 2,200
สินทรัพย์รวม 53,553
เงินสำรองประกันภัย 44,525
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 6,067
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 4,200


เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566 632.06 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 703.65 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566 1.07 MB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 15.41 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 584.68 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 13.58 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2565 927.15 KB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 3.26 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 209.44 KB
รายงานประจำปี 2565 14.77 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 592.96 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 775.75 KB
 • ย้อนกลับ
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 •  

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ