Detail
Discount
Help
SELIC VIP

 >  VIP  >  สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า VIP

สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า VIP

1 ก.ย. 2565

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

เรารู้ว่าคุณได้เลือกสรรเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจเป็นลูกค้าอาคเนย์ เราจึงอยากแสดงความขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่คุณมอบ ให้ ด้วยสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับลูกค้าของอาคเนย์โดยเฉพาะ

 

 

ระดับสถานะ SE Life VIP

 

การกำหนดระดับสถานะสมาชิก SE Life VIP พิจารณาตามจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักรวมต่อปี ที่ชำระภายในปี ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

ระดับสถานะ เบี้ยประกันภัยหลัก* รวมต่อปี (บาท)
1,000,000 ขึ้นไป
250,000 - 999,999
150,000 - 249,999

* เบี้ยประกันภัยหลัก หมายถึง เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทออมทรัพย์ บำนาญ คุ้มครองตลอดชีพ ที่ยังมีผลบังคับและยังชำระเบี้ยประกันภัยอยู่ ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายเดือน, แบบราย 3 เดือน, แบบราย 6 เดือน และแบบรายปี โดยเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งไม่นับรวมเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้
  • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ( Rider)  
  • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ( Extra Premium)  
  • เบี้ยประกันภัยประเภทชั่วระยะเวลา (Term)
  • เบี้ยประกันภัยประเภทชำระครั้งเดียวทุกประเภท (Single)
  • เบี้ยประกันภัยประเภทคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
  • เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะแบบประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

สิทธิพิเศษ

เพื่อแทนคำขอบคุณในความไว้วางใจที่คุณมีให้เรา เราจึงขอมอบสิทธิพิเศษและของรางวัลให้ลูกค้าทั้ง 3 ระดับ ซึ่งแบ่งตามประเภท กรรมธรรม์และค่าเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้

สิทธิพิเศษ SE Life
DIAMOND
SE Life
PLATINUM
SE Life
GOLD
ช่องทาง
การรับสิทธิ์
ตรวจสุขภาพ
ประจำปี
โปรแกรม
ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม
ตรวจสุขภาพ
บัตรกำนัล
ตรวจสุขภาพ
มูลค่า 1,200 บาท
จัดส่งบัตรกำนัล
ทางไปรษณีย์
คะแนน
พิเศษจาก
S Plus+
2,000
คะแนน
1,000
คะแนน
500
บาท
S Plus+
ผ่าน LINE OA
THAI GROUP
ของขวัญ
วันเกิด
พร้อมการ์ดอวยพร
ของขวัญ ของขวัญ ของขวัญ จัดส่ง
ทางไปรษณีย์
ก่อนเดือนเกิด
รับเพิ่มในเดือนเกิด
เมื่อเป็นสมาชิก S Plus+
E-Voucher
500 บาท
E-Voucher
300 บาท
E-Voucher
100 บาท
S Plus+
ผ่าน LINE OA
THAI GROUP

กระเช้า
เยี่ยมไข้
(เป็นผู้ป่วย
ใน ร.พ. : IPD)

1,500
บาท
1,000
บาท
500
บาท
ตัวแทน
อาคเนย์
ประกันชีวิต
ห้องรับรองพิเศษ
ณ มิราเคิล เลาจน์
สนามบินดอนเมือง
หรือสนามบินสุวรรณภูมิ
ในประเทศ 2 สิทธิ์/ท่าน
ระหว่างประเทศ 2 สิทธิ์/ท่าน
ในประเทศ 1 สิทธิ์/ท่าน
ระหว่างประเทศ 1 สิทธิ์/ท่าน
ในประเทศ 1 สิทธิ์/ท่าน
ระหว่างประเทศ 1 สิทธิ์/ท่าน
S Plus+
ผ่าน LINE OA
THAI GROUP
บริการรถลีมูซีน 2 สิทธิ์/ท่าน - - S Plus+
ผ่าน LINE OA
THAI GROUP
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม 1 ตรวจสุขภาพตามรายการมาตราฐาน ประกอบด้วย
1.1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
1.2 ตรวจเลือด (งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชม.)
- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phons, Albumin/Globulin)
- ตรวจการทำงานของไตและกรดยูริคในเลือด (BUN, Cr, Uric Acid)
1.3 ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
1.4 เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)
1.5 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
โปรแกรม 2 ตรวจเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์เต้านม (Mammogram & Ultrasound Breasts)
โปรแกรม 3 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิ่งสายพาน (EST)
โปรแกรม 4 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S Whole Abdomen)
โปรแกรม 5 ตรวจภายใน (PV) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep หรือ Pap Smear)
และตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)
โปรแกรม 6 ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA และอัลตร้าซาว์นช่องท้องล่าง
โปรแกรม 7 7.1 ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (อายุน้อยกว่า 12 ปี) ตรวจ 2 ครั้ง/ปี
7.2 ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) ตรวจ 2 ครั้ง/ปี

 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

สิทธิ์เพิ่มเติม
ทำอย่างไรจึงจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการสิทธิพิเศษลูกค้า SE Life VIP
มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า SE Life VIP เป็นกี่กลุ่ม และแบ่งอย่างไร
เบี้ยประกันภัยหลักคืออะไร
ลูกค้าใหม่ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรกในปี 2567 จะได้เข้าร่วมโครงการ SE Life VIP หรือไม่
หากลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วซื้อกรมธรรม์เพิ่มในปี 2567 จะได้รับการปรับระดับสถานะหรือไม่
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโครงการ SE Life VIP จะได้รับสิทธิพิเศษในแต่ละสถานะเป็นระยะเวลาเท่าไร
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโครงการ SE Life VIP จะได้รับของขวัญวันเกิดเมื่อไร
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโครงการ SE Life VIP จะได้รับกระเช้าเยี่ยมไข้เมื่อไร
หากไม่ได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ หรือทำสูญหาย จะสามารถขอออกบัตรใหม่ได้หรือไม่ และขอจากที่ใด
หากต้องการใช้สิทธิ์บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge จะต้องทำอย่างไร
หากต้องการใช้สิทธิ์บริการรถลีมูซีนจะต้องทำอย่างไร

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ