My Health My Choice

ประกันสุขภาพมิติใหม่ สุขภาพเลือกได้ ชีวิตก็ง่ายขึ้น
ทั้งชดเชยรายได้ คุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือโรคร้ายแรง

จุดเด่นของแบบประกัน

ประกันสุขภาพมิติใหม่ คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี พร้อมให้คุณเลือกความคุ้มครองอื่นๆ ได้ตามต้องการ

คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี

แบบประกันหลัก "ไลฟ์ โปรเทคชัน คุ้มครอง 1 ปี"
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และระยะชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ขั้นต่ำ 50,000 บาท

คุ้มครองผู้ป่วยในเหมาจ่ายมินิ

เบิกค่าห้อง และค่าอาหาร
(เลือก 1 แผน)

คุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดีพลัส

สูงสุด 30 ครั้ง/ปี ทุกแผน
(เป็นตัวเลือก)

รับค่าชดเชยรายวัน

สูงสุด 700 วัน/ปี ทุกแผน
(เป็นตัวเลือก)

คุ้มครองโรคร้ายแรง 28 โรค


(เป็นตัวเลือก)

My-Health-My-Choice

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 16-70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 80 ปี)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์ อยู่แล้ว ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • อัตราเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เหมาจ่ายมินิ และโอพีดีพลัสจะปรับเพิ่มตามอายุ
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม เหมาจ่ายมินิ และโอพีดีพลัส และค่าชดเชยรายวัน มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มีระยะเวลารอคอย 90 วัน นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว
 • อัตราเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เหมาจ่ายมินิ และโอพีดีพลัส และค่าชดเชยรายวัน สำหรับ 8 โรคร้าย ดังนี้ - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองกรมธรรม์ บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • My Healh My Choice เป็นชื่อทางการตลาดของแผนความคุ้มครองของเหมาจ่ายมินิ, โอพีดีพลัส, ค่าชดเชยรายวัน และโรคร้าย

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราดอกเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำประกัน My Health My Choice คุ้มค่าหรือไม่?
แผนประกันไหนได้รับความนิยมมากที่สุด?
ประกันชดเชยรายได้คืออะไร?
ซื้อประกันสุขภาพมิติใหม่ My Health My Choice กับ SE Life ได้อย่างไร?

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ