ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์

เบี้ยฯเริ่มต้น 6 บ./วัน คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบ.
คุ้มครองโรคร้ายแรง 28 โรค และโรคมะเร็ง

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองโรคร้ายแรง 28 โรค และโรคมะเร็ง สูงสุด 1 ล้านบาท

พบโรคร้าย รับทันที

ตรวจพบโรคร้ายแรง รับเงินก้อนทันที 500,000 บาท

พบมะเร็ง รับเงินก้อนโต

ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม รับเงิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรณีที่ไม่พบโรคร้ายแรงอื่น)

พบมะเร็งก่อนระยะลุกลาม รับทันที

พบมะเร็งก่อนระยะลุกลาม รับเงิน 125,000 บาท

พักรักษาตัวก็ได้เงิน

กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง รับเงินชดเชย วันละ 2,000 บาท (สูงสุด 500 วัน) สูงสุดรวม 1 ล้านบาท

ครบสัญญา รับเงินคืน

รับเงินจ่ายคืน 20,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 และรับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 100,000 บาท

เสียชีวิต รับเงินทุกกรณี

เสียชีวิตทุกกรณี แม้ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงอื่น รับ 600,000 บาท

เบี้ยฯ ไม่แพง

เบี้ยประกันภัยเริ่มตันเพียงวันละ 6 บาท*
*คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยของเพศหญิง อายุ 16 ปี

1
ล้านบาท

คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด 1 ล้านบาท

1
ล้านบาท

รับเงินชดเชยรายวัน กรณี รักษาตัวในโรงพยาบาลจาก โรคมะเร็งวันละ 2,000 บาท สูงสุด 500 วัน

5
แสนบาท

คุ้มครองโรคร้ายแรง 28 โรค 500,000 บาท

คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 รับเงินจ่ายคืน 20,000 บาท

สัญญาหลัก
ทรัพย์มั่นคง 2489 - R

ชำระเบี้ยประกันภัย 24 ปี

คุ้มครองถึงอายุ 89 ปี

ครบอายุ 89 ปี
รับเงินครบกำหนด
สัญญา100,000 บาท

คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 500,000 บาท รับเงินชดเชย กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง วันละ 2,000 บาท (สูงสุด 500 วัน) สูงสุดรวม 1,000,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองโรคมะเร็ง

ชำระเบี้ยประกันภัย - คุ้มครองจนถึงอายุ 70 ปี

กรณี พ้นระยะเวลารอคอย 90 วัน ระยะเวลาพบโรคมะเร็ง
1 พบมะเร็งก่อนระยะลุกลาม
รับเงิน 25% (จ่ายครั้งเดียว)
พบมะเร็งระยะลุกลาม หลังจาก
พบมะเร็ง ก่อนระยะลุกลาม
รับเงิน 75% (จ่ายครั้งเดียว)
2 พบมะเร็งระยะลุกลาม
รับเงิน 1 ล้านบาท
 

คุ้มครอง 28 โรคร้ายแรง 500,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองโรคร้ายแรง

ชำระเบี้ยประกันภัย - คุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 55 ปี
  • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • แถลงสุขภาพ หรือรับการตรวจสุขภาพตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ
  • สำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงที่พบ และเกิดขึ้นในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ