ซิมเปิ้ล ซีเนียร์ 90/15

ไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มครองถึงอายุ 90 ปีจ่ายเบี้ยฯ 15 ปี รับผลประโยชน์รวม 200%

จุดเด่นของแบบประกัน

แบบประกันผู้สูงอายุที่มีเงินคืนระหว่างปีและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รับเงินจ่ายคืน 5%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5,10 และ 15

รับเงินก้อน 185%

เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองอายุถึง 90 ปี

 

simple-senior

รวมผลประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
  • - ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วย รับเงินทดแทน 105% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
  • - ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
  • - รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนที่มากกว่า
  •  
  •  

 

กรณีมีชีวิตอยู่

 

  1. - รับเงินจ่ายคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5,10 และ 15
  2. - ครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ