ทรัพย์มั่นคงพิเศษ 2489-R

เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 1,129 บ.คุ้มครองถึงอายุ 89 ปีจ่ายเบี้ย 24 ปี ผลประโยชน์รวม 220%

จุดเด่นของแบบประกัน

รับเงินจ่ายคืนพิเศษ 20%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25

รับความคุ้มครองฟรี

รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย + เบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เสมือนได้รับความคุ้มครองฟรี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาทั้งหมดแต่ไม่เกิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนที่มากกว่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • อายุรับประกันตั้งแต่ 30 วัน – 64 ปี
  • ต้องแถลงสุขภาพหรือรับการตรวจสุขภาพตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ