ทรัพย์เพิ่มทวี 2 (25/25)

จ่ายเงินคืน 5 % ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงครบสัญญา

จุดเด่นของแบบประกัน

แผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง อย่างอุ่นใจ และคุ้มค่าสำหรับคุณ

จ่ายเงินคืน 5%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงครบสัญญา
(รวม 24 ครั้ง)

เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามใจชอบ

รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี

ออมระยะยาว

จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน - 65 ปี และผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องส่งหลักฐานพิสูจน์อายุเช่น สูติบัตร, บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมใบคำขอเอาประกันภัย
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบ และข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
  • การแถลงสุขภาพ หรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัทฯ

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ