ดี-เพนชั่น 90/1

ซื้อประกันออนไลน์

ดี-เพนชั่น 90/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65-90 ปีรวม 390% ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นของแบบประกัน

เกษียณ แบบสมาร์ท ด้วยดี-เพนชั่น 90/1

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

รับเงินคืนทุกปี

รับเงินบำนาญสูงสุด 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

1. กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ให้แก่ผู้รับประโยชน์

2. กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์สามารถเลือกรับ

  • เงินบำนาญเท่ากับร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี จนครบ 15 ปี และเมื่อบริษัทจ่ายเงินบำนาญจนครบ 15 ปี แล้วถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด หรือ
  • รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวโดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี แล้วถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ