อาคเนย์ บำนาญ 95/10

พร้อมรับวัยเกษียณแบบสุขเกษม เลือกออมด้วยอาคเนย์บำนาญ 95/10

จุดเด่นของแบบประกัน

วางแผนไว ชีวิตก็เกษม

ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 95 ปี

รับเงินบำนาญ 15%*

ทุกปี ตั้งแต่อายุ 65 ปี ถึงอายุ 95 ปี พร้อมการันตีเงินบำนาญ 20 งวด
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท**

**ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

table-retirement-95-10

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัย 30-55 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้แบบรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน
  • หมายเหตุ: เป็นการออมในรูปแบบประกันชีวิต

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ