สบาย รีไทร์เม้นท์ 99/60, 99/5

รีไทร์ สไตล์ชิล ชิล ในแบบคุณ

จุดเด่นของแบบประกัน

ออมเงินสบายๆ มีเงินใช้หลังเกษียณทุกปี

รับเงินบำนาญ 36%*

ทุกปี ตั้งแต่อายุ 60 ปี ถึงอายุ 99 ปี รวมสูงสุด 40 งวด
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

เลือกเวลาชำระเบี้ยฯ ได้ตามต้องการ

แบบ 5 ปี หรือถึงอายุ 60 ปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท**


**เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร) สบาย รีไทร์เม้นท์ 99/60 และ 99/5 เป็นชื่อทางการตลาดของอาคเนย์บำนาญ 99/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) , อาคเนย์บำนาญ 99/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) หมายเหตุ เป็นการออมในรูปแบบประกันชีวิต

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

sabai-benefits

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • สบาย รีไทร์เม้นท์ 99/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) รับประกันภัย 20 ปี – 55 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท
  • สบาย รีไทร์เม้นท์ 99/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) รับประกันภัย 20 ปี – 55 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ
  • แบบประกันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนเกษียณ ด้วยการจ่ายสั้นเพียง 5 ปี หรือจ่ายจนถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 36% ของเงินเอาประกัน ตั้งแต่อายุ 60-99 ปี เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ