อาคเนย์ 12/6

เบี้ยฯ เริ่ม 1,643 บ./เดือน คุ้มครองนาน 12 ปี ผลประโยชน์รวม 250%

จุดเด่นของแบบประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง : 12 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี

ออมเริ่มต้นเพียง

เดือนละ 1,643 บาท

อัตราเบี้ย

ประกันภัย 1,000 : 365 ทุกเพศ ทุกอายุ

งวดการชำระ

เบี้ยประกันภัย : รายเดือน/รายปี/ราย 3 เดือน

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 50,000 บาท

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

อายุรับประกันภัย

20 ปี - 60 ปี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกัน 20-60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี, รายเดือน, รายสามเดือน 
  • การแถลงสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก


ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ