ดี-มินิ เซฟวิ่ง 10/6

ซื้อประกันออนไลน์

ดี-มินิ เซฟวิ่ง 10/6

เริ่มออมเพียงเดือนละ 1,000 บาท ชีวิตก็แฮปปี้

จุดเด่นของแบบประกัน

ดี-มินิ เซฟวิ่ง 10/6

รับเงินจ่ายคืนสูง 3.5% ทุกปี** ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10


** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินจ่ายคืนเมื่อครบสัญญาสูงถึง 600%**


** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รวมรับเงินจ่ายคืนตลอดสัญญา 635%**


** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท


(ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ตัวอย่างความคุ้มครอง ดี-มินิ เซฟวิ่ง 10/6

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย 12,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 1,000 บาท (ปีละ 12,000 บาท) เป็นเวลา 6 ปี

 

รับผลประโยชน์รวมเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาเท่ากับ 76,200 บาท

 

 

สรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี

กรณีมีชีวิตอยู่

 • เงินคืน
  บริษัทจะจ่ายเงินจ่ายคืนร้อยละ 3.5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
 • เงินครบกำหนดสัญญา
  บริษัทจะจ่ายเงินจ่ายคืนร้อยละ 600 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

กรณีเสียชีวิต

 • กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 110 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 220 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 330 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 4 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 440 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 5 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 550 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
 • กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 6-10 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 660 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 20 – 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเดือนละ 1,000 บาท
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ