คืนคุ้ม 12/6

จ่ายเบี้ยฯ 6 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี ผลประโยชน์รวม 636%

จุดเด่นของแบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นปีละ 25,000 บาท

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

คืนคุ้ม

รับเงินจ่ายคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6

คืนเงินก้อน ให้คุณเติมฝัน

รับเงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 ถึงปีที่ 11 และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุประกันภัย ตั้งแต่ 30 วัน - 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 25,000 บาท
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ควบกับการประกันภัยนี้ได้
  • กรณีเคยถูกปฎิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยพิเศษจากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ