ออมสบาย รายเดือน 12/5

ปันเงินเดือน ให้เป็นเงินออม

จุดเด่นของแบบประกัน

ออมสบายไม่ต้องเสี่ยง ได้เงินชัวร์

ครบกำหนดสัญญา รับเงิน 500%


*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่ต้องตรวจ และตอบคำถามสุขภาพ

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 536%*


*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ชำระง่ายๆผ่านบัตรเครดิต

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท**
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสรรพากร

เบี้ยฯ เริ่มต้นเดือนละ 1,000 บาท

 

อายุ รายเดือน รายปี
20-60 ปี 83.333 บาท 1,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • รับประกันภัยอายุ 20-60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 12,000 บาท และสูงสุด 300,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย
  • ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน และรายปี
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
  • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
  • กรณีเคยถูกปฏิเสธการรับประกันถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยพิเศษจากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ