เซฟวิ่ง ซูเปอร์โฟร์ 10/4

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เซฟวิ่ง ซูเปอร์โฟร์ 10/4

จ่ายเบี้ยฯ 4 ปีคุ้มครองนาน 10 ปีผลประโยชน์รวม440%รับเงินคืน 4% ทุกปี

จุดเด่นของแบบประกัน

ออมสั้น คุ้มครองยาว

ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 4 ปี คุ้มครอง 10 ปี

รับเงินคืนทุกปี

รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10

ผลประโยชน์สูงสุด

ผลประโยชน์รวมสูงถึง 440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (เท่ากันทั้งเพศชาย และหญิง)

อายุ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
เท่ากันทั้งเพศชาย และ หญิง (รายปี)
30 วัน - 70 ปี 1,000 บาท

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ