ซูเปอร์คุ้ม 10/3

Step up เงินคืนโดนใจ

จุดเด่นของแบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยสบายๆ 3 ปี คุ้มครองนาน 10 ปี ได้คืนคุ้มได้ใจ

รับเงินจ่ายคืนทุกปี สูงขึ้น..สูงขึ้น

แบบขั้นบันได 5%, 6% และ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 361%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่ต้องตรวจ

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ