เทเล เซฟวิ่ง 15/8

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เทเล เซฟวิ่ง 15/8

จ่ายเบี้ยฯ 8 ปีคุ้มครอง 15 ปีผลประโยชน์รวม 905% เบี้ยฯเริ่ม 1,800บ./เดือน

จุดเด่นของแบบประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัย : 8 ปี

ออมเริ่มต้น

เพียงเดือนละ 1,800 บาท

อัตราเบี้ย

ประกันภัย 1,000 : 1,000 ทุกเพศ ทุกอายุ

งวดการชำระเบี้ย

ประกันภัย : รายเดือน/รายปี/ราย 3 เดือน

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 20,000 บาท

ลดหย่อนภาษี

ได้สูงสุด 100,000 บาท

อายุรับประกันภัย 20 ปี - 60 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกัน 20-60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี, รายเดือน, รายสามเดือน  
  • ไม่ต้องแถลงส่วนสูง ไม่แถลงน้ำหนัก และไม่มีคำถามสุขภาพ โดยอาจมีการตรวจสอบข้อมูลประวัติสุขภาพ
  • ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย โดยผู้เอาประภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ได้หลายฉบับโดยทุนประกันภัยของแบบ เทเลเซฟวิ่ง 15/8 รวมทุกฉบับ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ