Detail
Discount
Help
sbtioq1

 >  S Plus+  >  เปิดบัญชีใหม่หรือซื้อขายลักทรัพย์กับ SBITO รับคะแนนฟรี

เปิดบัญชีใหม่หรือซื้อขายลักทรัพย์กับ SBITO รับคะแนนฟรี

17 ม.ค. 2567

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

เมื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับ SBITO รับฟรี 420 คะแนน รับเพิ่ม 40 คะแนน เมื่อมียอดสะสมซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 บาท

-----------------------
รับสิทธิ์ได้ที่ S Plus+ ผ่าน LINE THAI GROUP คลิก

 

sbtioq1

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ SBITO

สิทธิพิเศษที่ 1 : สมาชิก S Plus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

 • ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีได้รับการอนุมัติรับ S Plus+ Point จำนวน 420 คะแนน ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567
 • ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ Point จำนวน 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

สิทธิพิเศษที่ 2 : สมาชิก S Plus+ ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567

 • ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับ S Plus+ Point จำนวน 40 คะแนน ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขแคมเปญ

 • โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
 • ลูกค้า S Plus+ หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิก “S Plus+”
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชบาลานซ์ เท่านั้น
 • บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
 • S Plus+ Point จำนวน 420 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีใหม่เปิดสำเร็จและได้รับอนุมัติจากบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
 • ยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกๆ 50,000 รับ S Plus+ Point จำนวน 40 คะแนน  จำกัด ยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท /เดือน/ลูกค้า เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายครบตามที่กำหนด
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยคะแนนสะสม S Plus+ Point นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือหุ้น รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  **สนใจเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ SBITO ได้ที่ คลิก

 

วันนี้ – 31 มี.ค. 2567

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ