Happy Work Plus ประกันกลุ่มพนักงาน

เพราะรอยยิ้มของพนักงาน คือความสุขของเรา
ประกันกลุ่มพนักงาน คุ้มครองครบสำหรับทุกองค์กร

จุดเด่นของแบบประกัน

ก้าวสู่องค์กรสุขภาพดี สร้างรอยยิ้มที่กว้างกว่าให้กับพนักงาน ด้วยประกันกลุ่มพนักงาน Happy Work Plus

ดีกว่า...เพราะคุ้มครองครอบคลุม

มีถึง 9 แผนให้เลือก และข้ามแผนได้

ดีกว่า...เพราะดูแลสุขภาพในงบที่คุมได้

ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ และสรุปผลการเคลม

ดีกว่า...เพราะยืดหยุ่นตามสวัสดิการ

มีแผนคุ้มครองที่เหมาะสมกับสวัสดิการของ พนักงานทุกตำแหน่ง

ดีกว่า...เพราะเราจะสร้างรอยยิ้ม

และความอบอุ่นใจให้กับพนักงานเพื่อก้าวสู่องค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมเพื่อนำส่งบมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ดังนี้

  • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจน พร้อมกับระบุวันที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และวันที่ออกจากโรงพยาบาลให้ชัดเจน
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
  • หมายเหตุ กรณีเอกสารนำส่งไม่ชัดเจน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

คำเตือน

  • ข้อความทั้งหมดข้างต้นนี้ เพื่อประกอบการขายเท่านั้น เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สัญญาเพิ่มเติม และบันทึกสลักหลังของบริษัทฯ เป็นหลัก
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ