ไขคำตอบ ประกันกลุ่มที่บริษัททำให้เพียงพอไหม
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  เช็กให้ชัวร์ มีประกันกลุ่มกับบริษัทอยู่แล้ว ต้องมีประกันสุขภาพอีกไหม

เช็กให้ชัวร์ มีประกันกลุ่มกับบริษัทอยู่แล้ว ต้องมีประกันสุขภาพอีกไหม

29 พ.ย. 2566

ปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทจะมีสวัสดิการประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน อย่างการทำประกันกลุ่มที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ซึ่งในข้อดีของประกันกลุ่มนี้เองที่ทำให้พนักงานบางคนอาจลังเลว่า ถ้ามีประกันกลุ่มกับบริษัทอยู่แล้ว ต้องมีประกันสุขภาพอีกไหม ใครที่อยากหาคำตอบ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จะมาไขข้อสงสัยให้เอง

 

ประกันกลุ่มคืออะไร

 

ประกันกลุ่ม (Group Insurance) คือ ประกันที่บริษัทหรือองค์กรทำให้แก่พนักงานหรือสมาชิกในองค์กร โดยบริษัทจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของพนักงาน โดยความคุ้มครองของประกันกลุ่ม จะแบ่งเป็น 

 1. การประกันชีวิตกลุ่ม จะคุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทั้งจากในเวลางานและนอกเวลางาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามทุนประกันที่ทำไว้
 2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามทุนประกันที่ทำไว้
 3. การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม จะคุ้มครองจากการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุโดยตรง รวมถึงการสูญเสียมือ เท้า สายตา หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้าง บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนให้ครั้งเดียว 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม จะคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ เข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 

ข้อดีของการมีประกันกลุ่ม

 • ข้อดีของการมีประกันกลุ่ม คือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพราะบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้
 • ประกันกลุ่มสามารถเลือกแผนประกันภัยกลุ่มให้กับลูกจ้างได้ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันภัยกลุ่มมีต้นทุนต่ำ พนักงานได้รับผลประโยชน์สูง เมื่อเทียบกับประกันส่วนบุคคล 
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 • ง่ายต่อการบริหารจัดการ เพราะประกันกลุ่มมีขั้นตอนการสมัครที่ง่าย และไม่ต้องตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
 

ประกันสุขภาพคืออะไร

 

ประกันสุขภาพ (Health Insurance) คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันรายบุคคล ซึ่งจะคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือการเจ็บป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาล รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 

ข้อดีของประกันสุขภาพ

 • สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการ โดยค่าเบี้ยประกันจะคำนวณตามเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ให้วงเงินคุ้มครองสูง และมีรายการคุ้มครองมากกว่าแบบแยกค่ารักษา (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย)
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงิน
 • มีแผนความคุ้มครองไม่ซับซ้อน เคลมง่าย 
 • สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน
 

ตอบข้อสงสัย มีแค่ประกันกลุ่มเพียงพอไหม ควรทำประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่ ?

มีแค่ประกันกลุ่มเพียงพอไหม ควรทำประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเป็นหลัก โดยสามารถพิจารณาได้จาก

 • ประกันกลุ่มที่มีอยู่ให้ความคุ้มครองพอเพียงกับความต้องการไหม ? 
 • หากต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้หรือไม่ ? 
 • มีความสบายใจกับความคุ้มครองจากประกันกลุ่มมากกว่าประกันสุขภาพหรือไม่ ? 
 • เสี่ยงต่อการสูญเสียความคุ้มครองจากประกันกลุ่มเมื่อลาออกจากงานประจำได้หรือไม่ ? 

การเพิ่มประกันสุขภาพนอกเหนือจากประกันกลุ่มที่มีอยู่ ในบางคนอาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะช่วยเพิ่มความคุ้มครองในด้านที่ต้องการมากขึ้น เพิ่มความคุ้มครอง เพิ่มวงเงินรักษา และยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าเราพอใจกับสวัสดิการค่ารักษาที่บริษัทมีให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว การทำประกันสุขภาพเพิ่มก็อาจไม่จำเป็นสำหรับคุณเลย

 

สรุปบทความ

จะเห็นว่าการมีประกันกลุ่มมีข้อดีหลายประการที่เป็นทางเลือกน่าสนใจทั้งสำหรับองค์กรและสมาชิกในองค์กร เพราะการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการรักษา Happy Work Plus เป็นประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน ทางเลือกใหม่สำหรับองค์กร ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงาน และลดความกังวลทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิด