e-Tax Invoice ลดหย่อนภาษีกับโครงการ Easy E-Receipt 2567
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  โครงการ Easy E-Receipt ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง

โครงการ Easy E-Receipt ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง

1 ม.ค. 2567

ในยุคดิจิทัลที่การทำธุรกรรมการเงิน และการจัดการเอกสารกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น โครงการ Easy E-Receipt จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทำให้ประชาชนสามารถจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ e-Tax invoice ลดหย่อนภาษีได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายในประเทศอีกด้วย

 

ในบทความนี้ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จะพาคุณไปสำรวจว่าโครงการ Easy E-Receipt 2567 คืออะไร ?ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง และสินค้าบริการอะไรบ้างที่ไม่เข้าร่วม Easy E-Receipt 2567 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินและภาษีของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

โครงการ Easy E-Receipt คืออะไร

โครงการ Easy E-Receipt 2567 คือ โครงการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการออกใบเสร็จรับเงิน จากรูปแบบกระดาษไปเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ e-Tax invoice ลดหย่อนภาษี สามารถเข้าถึงข้อมูลใบเสร็จได้ง่าย ช่วยให้การจัดเก็บ และการบริหารจัดการใบเสร็จเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ทำให้กระบวนการยื่นขอลดหย่อนภาษีมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น

 

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt

โครงการ Easy E-Receipt เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการใบเสร็จรูปแบบดิจิทัล โดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจึงมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการ มูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ต้องใช้ e-Tax invoice ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 

Easy E-Receipt ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง

 

 

1. ประเภทสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการสามารถออก e-Tax invoice ลดหย่อนภาษี ได้
โครงการ Easy E-Receipt 2567 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง ? การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษี e-Tax invoice ลดหย่อนภาษี ตามมาตรา 86/4 ของประมวลรัษฎากร โดยสินค้าและบริการที่รวมอยู่ในหมวดนี้มีตั้งแต่

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, บริการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน, บริการสปาและเสริมสวย, ค่าแพ็กเกจทัวร์ภายในประเทศ, ค่าที่พักและโรงแรม ฯลฯ โดยผู้ประกอบการจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการด้วย

 

แต่หากลดหย่อนไม่พอ นอกเหนือจากการได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่านโครงการ Easy E-Receipt ผู้ที่มีรายได้ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการลดหย่อนภาษีได้โดยซื้อประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ในการยื่นภาษีรอบครึ่งปีอีกด้วย (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 94)

 

สามารถตรวจสอบรายการสินค้าและบริการที่สามารถออก e-Tax invoice ลดหย่อนภาษีได้ที่นี่.

 

2. สินค้าและบริการที่ออก e-Receipt ได้ แต่ไม่สามารถออก  e-Tax invoice ลดหย่อนภาษี ได้
สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ตามมาตรา 105 ของประมวลรัษฎากร โดยจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการด้วย

 

หมวดหมู่นี้รวมถึงการซื้อหนังสือ, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, บริการสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต, และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วม Easy E-Receipt

 • ค่าซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา, เบียร์ และไวน์
 • ค่าซื้อยาสูบ
 • ค่าซื้อพาหนะ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้ในการเติมให้กับพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าบริการโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการ และผู้รับบริการสามารถใช้บริการนอกเหนือจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ค่าเบี้ยประกันภัยและประกันวินาศภัย
 • ค่ารักษาพยาบาล และค่าทำศัลยกรรม
 • ค่าซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ
 • ค่าซื้อบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า (Gift voucher) และค่าซื้อบัตรของขวัญ (Voucher)
 

โครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

โครงการ Easy E-Receipt พ.ศ. 2567 จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะอนุญาตให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีได้จากค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศ โดยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

นั่นหมายความว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax invoice ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 50,000 บาท จากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการนี้

 

สรุปบทความ

โครงการ Easy E-Receipt 2567 เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ทำให้การจัดการภาษีและบัญชีเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นในสังคมดิจิทัล โดยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ e-Tax invoice ลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งไม่เพียงทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานอีกด้วย

 

การทำประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีกับ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีแต่ได้กับได้ เพราะเรามีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้เลือกมากมาย เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่วางแผนออมเงินกับประกันชีวิต และอยากทำประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ ประกันออมทรัพย์ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 0 2255 5656