ความสำคัญของประกันบำนาญเพื่อชีวิตหลังเกษียณ | SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  เหตุผลที่ควรทำประกันบำนาญเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

เหตุผลที่ควรทำประกันบำนาญเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

9 ส.ค. 2566

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ที่มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่อัตราการเกิดลดน้อยลง อีกทั้งในปัจจุบันหลายคนก็ไม่อยากมีครอบครัว ไม่อยากมีลูก จึงต้องให้ความสำคัญกับการ วางแผนชีวิตหลังเกษียณ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสภาพทางการเงินหรือสภาพร่างกายตามมาได้ บทความนี้ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จะมาเจาะลึกความสำคัญของการทำประกันบำนาญเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

 

ทำความเข้าใจประกันบำนาญคืออะไร?

ประกันบำนาญ คือ ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เน้นเรื่องการสร้างหลักประกันรายได้ตลอดช่วงวัยเกษียณ และได้รับความคุ้มครองชีวิตในเวลาเดียวกัน แต่จะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการคุ้มครองชีวิตเมื่อเทียบกับประกันชีวิตทั่วไป ประกันชีวิตบำนาญเป็นประกันสำหรับคนที่อยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในวัยเกษียณ โดยคุณจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ จากนั้นก็รอรับเงินบำนาญเป็นแบบรายเดือน หรือรายปีอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นตัวช่วยให้คุณบริหารการเงินในวัยเกษียณได้อย่างดีอีกด้วย โดยส่วนใหญ่การทำประกันบำนาญ จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55-60 ปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ 99 ปี ขึ้นอยู่กับแผนประกัน จึงเป็นประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณได้อย่างแท้จริง

 

ประกันบำนาญเหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่มีอายุ 30-55 ปี
  • ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการหรือกองทุนอื่น ๆ สำรองในวัยเกษียณ
  • ผู้ที่ไม่มีเงินออมหรือเงินเก็บที่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ  
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ตัวเอง
  • ผู้ที่ไม่มีครอบครัว หรือวางแผนจะอยู่ตัวคนเดียว
  • ผู้ที่ต้องการนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษี
 

ประกันบำนาญซื้อตอนไหนดีที่สุด?

ประกันทุกประเภทควรซื้อตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศเป็นหลัก ยิ่งทำประกันตอนอายุเยอะก็จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น และควรซื้อประกันเมื่อมีความพร้อมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันไปตลอดอายุสัญญาด้วย เพราะประกันส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันหลายปี ยิ่งถ้าเป็นประกันเพื่อลดหย่อนภาษี คุณจำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันอย่างน้อย 10 ปี

สำหรับประกันชีวิตบำนาญบริษัทประกันจะมีเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่อายุที่รับประกันภัยอาจอยู่ในช่วง 30-55 ปี หากมีอายุเกินกว่าที่บริษัทประกันกำหนด คุณก็จะไม่สามารถทำประกันบำนาญได้ เพราะฉะนั้นหากต้องการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตไปยาว ๆ แนะนำให้วางแผนทำประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณไว้ตั้งแต่วันนี้

 

3 เหตุผลสำคัญที่ควรต้องทำประกันบำนาญ

เพราะหลายคนอาจมองข้ามหรือลืมให้ความสำคัญเรื่องการเงินในช่วงวัยเกษียณ การออมเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้อย่างแท้จริง ประกันบำนาญจะช่วยดูแลคุณในระยะยาว สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละวันได้ และนี่คือเหตุผลสำคัญเพื่อให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจทำประกัน

 

1. มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่ออายุมากขึ้น รายได้จากการทำงานลดลง หรือบางคนอาจไม่มีรายได้จากการทำงานเลย จนต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแบบรอบด้าน ทำให้เกิดความเครียดจนส่งผลต่อสุขภาพตามมาได้ การทำประกันบำนาญจะสามารถประกันรายได้ได้อย่างแน่นอน ให้คุณมีเงินใช้จ่ายตลอดช่วงวัยเกษียณ โดยคุณจะได้รับเป็นเงินบำนาญมาใช้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่จำเป็นต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้อื่น

 

2. ช่วยเซฟเงินออม

หัวใจหลักของการทำประกันทุกประเภทก็เพื่อบริหารความเสี่ยงในชีวิต บางคนอาจมีเงินเก็บ เงินก้อน สำรองไว้สำหรับวัยเกษียณแล้ว แต่ก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินบ้าง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพที่เป็นความเสี่ยงอันดับต้น ๆ ของคนวัยเกษียณ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เงินออมของคุณลดลง และไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ จนเกิดปัญหาทางการเงินในวัยเกษียณตามมาได้

 

3. เป็นมรดกให้คนข้างหลัง

การเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน หากคุณต้องการสร้างมรดกให้กับคนในครอบครัวหรือคนข้างหลัง เพื่อให้พวกเขามีหลักประกันการใช้ชีวิตในวันที่คุณไม่อยู่แล้ว การทำประกันชีวิตบำนาญเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่า ในกรณีที่คุณเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า แต่หากเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์ก็สามารถเลือกรับเงินบำนาญในทุกปี หรือเลือกรับเงินบำนาญมูลค่าที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวเลยก็ได้

 

ประกันบำนาญนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

ประกันบำนาญ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องเป็นประกันชีวิตบำนาญที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาทแรก โดยให้หักเต็มจำนวนก่อน ส่วนวงเงินที่เหลือ 200,000 บาท ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกัน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน SSF และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

สรุป ความสำคัญของการทำประกันบำนาญ

การทำประกันไม่ได้มีดีแค่เรื่องลดหย่อนภาษีเท่านั้น เราทุกคนต่างมีความเสี่ยงในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยเกษียณที่มีความเสี่ยงแบบรอบด้านทั้งเรื่องรายได้และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จึงได้มีแผนประกันบำนาญหลากหลายแผน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและงบประมาณของคุณ ทั้งประกันบำนาญ 95/5 ประกันบำนาญจ่าย 5 ปี ดูแลถึงอายุ 95 ปี หรือจะจ่ายเบี้ยประกันสบาย ๆ กับ Healthy & Wealthy Living Solution 99/60 จ่ายเบี้ยประกันได้ถึงอายุ 60 ปี ดูแลไปยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปีเลยทีเดียว

 

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีประกันหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน ทั้ง ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ และ ประกันออมทรัพย์ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 0 2255 5656

ประกันที่เกี่ยวข้อง