ทำประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ไหม มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  ไขข้อสงสัยประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ไขข้อสงสัยประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ไหม

24 ม.ค. 2567

การลดหย่อนภาษีทำได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการทำประกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตทั่วไป กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน หรือกลุ่มประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นต้น เพราะนอกจากจะช่วยตอบโจทย์เรื่องลดหย่อนภาษีแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองด้านอื่น ๆ อีกด้วย

 

ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้จริงไหม

ประกันสะสมทรัพย์จะอยู่ในกลุ่มประกันชีวิตทั่วไป ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยข้อตกลงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร และเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

 

ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้จริงสูงสุด 100,000 บาท ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้สามารถลดหย่อนเพิ่มได้อีกไม่เกิน 10,000 บาท และต้องเข้าเงื่อนไขของกรมสรรพากร และเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

 

ประกันประเภทไหนบ้างที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้

การเลือกทำประกัน นอกจากจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นำไปลดหย่อนภาษีประจำปีแล้ว ขอแนะนำให้เลือกแบบประกันที่เหมาะสมต่อความต้องการในเรื่องความคุ้มครองด้วย จะทำให้ผู้ซื้อประกันสามารถรับประโยชน์ได้แบบสองต่อ โดยประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 

ประกันชีวิต 

 

แบบที่หนึ่งคือ ประกันชีวิต จะสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 แบบ คือ

  1. ประกันชีวิตที่ทำให้ตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท และเข้าเงื่อนไขที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และเงินคืนไม่เกิน 20%
  2. ประกันชีวิตแบบบำนาญที่ทำให้ตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกิน 15% ของยอดเงินที่ต้องเสียภาษี ในกรณีไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแบบทั่วไป จะสามารถลดหย่อนภาษีได้รวมสูงสุด 300,000 บาท
 

ประกันสุขภาพ

 

แบบที่สองคือ ประกันสุขภาพ ก็สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 แบบเช่นกัน คือ

  1. ประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ในกรณีที่ได้ทำประกันชีวิตทั่วไป หรือทำประกันชีวิตแบบเงินฝาก สามารถนำไปลดหย่อนสูงสุดรวมได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  2. ประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ในกรณีคู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถนำประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสมาลดหย่อนได้เช่นกัน และสำหรับผู้ที่มีพี่น้องหลายคน นำประกันสุขภาพดังกล่าวนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ทุกคนโดยเฉลี่ยให้เท่า ๆ กัน
 

สรุปบทความ

หน้าที่ของผู้มีรายได้คือต้องยื่นภาษีและเสียภาษี เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถหาวิธีลดหย่อนได้ การที่เลือกวิธีลดหย่อนภาษีโดยการทำประกัน นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระยอดจ่ายภาษีให้ลดลงแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองด้านอื่นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โดยเฉพาะประกันสะสมทรัพย์ ของ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ขึ้นชื่อเรื่องผลตอบแทนสูง, ช่วยทำให้มีเงินออม, วางแผนชีวิตการเงินในระยะยาว, เลือกเบี้ยได้หลายระดับ, สร้างความมั่นคง ที่สำคัญตอบโจทย์ในเรื่องการลดหย่อนภาษีได้จริง