ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เตรียมตัวยังไงใช้เอกสารอะไรบ้าง
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเตรียมตัวยังไงบ้าง

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเตรียมตัวยังไงบ้าง

11 ต.ค. 2566

ในช่วงใกล้เวลาสิ้นปี แน่นอนว่าหลายคนกำลังหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงเอกสารที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี ซึ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนมีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ไม่ควรละเลยและห้ามลืมเด็ดขาด

แต่สำหรับใครที่เพิ่งมีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้มากขึ้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกี่แบบ ? ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? มีค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่นำมาใช้ได้ ? ไปหาคำตอบพร้อมกันได้เลย

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกี่แบบ ?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ คือ

 
 • ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล หรืออื่น ๆ หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ
   
 • ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริม หรือรายได้อื่น ๆ เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
 

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องใช้เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษีดังนี้

 
 • เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ซึ่งในเอกสาร 50 ทวิ จะมีรายละเอียดที่สำคัญ เช่น รายได้รวมที่แสดงให้เห็นว่าในปีนั้นเรามีรายได้รวมเท่าไหร่ หรือมีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรอง เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น
   
 • เอกสารรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มต่าง ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา และบุตร, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน อาทิ SSF/RMF, เอกสารช้อปดีมีคืน เป็นต้น
 

มีค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่นำมาใช้ได้ ?

 

ผู้ที่มีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะทำให้เราได้เงินภาษีคืน ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 
 
 
 
 • ค่าลดหย่อนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ผู้ที่มีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้ค่าลดหย่อนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการช้อปดีมีคืน, ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น

 • ค่าลดหย่อนภาระส่วนตัวและครอบครัว

  ผู้ที่มีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้ค่าลดหย่อนภาระส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าลดหย่อนคู่สมรส, ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร, ค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส และ ค่าลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะผู้พิการหรือบุคคลทุพพลภาพ เป็นต้น

 • ค่าลดหย่อนจากประกัน

  ผู้ที่มีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้ค่าลดหย่อนจากประกัน เช่น เงินประกันสังคม, เบี้ยประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์, เบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ, เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา, เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นต้น

 • ค่าลดหย่อนจากการลงทุน

  ผู้ที่มีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้ค่าลดหย่อนจากการลงทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการออม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.), กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นต้น

 • ค่าลดหย่อนจากการบริจาค

  ผู้ที่มีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้ค่าลดหย่อนจากการบริจาค เช่น เงินบริจาคทั่วไป, เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ, เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง เป็นต้น

 

สรุป การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ขอคนมีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปีที่ต้องนำจ่ายเป็นประจำทุกปี เพราะหากลืมจะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระ ก็ต้องรับโทษทางอาญาด้วย

 

หากใครสนใจที่จะทำ ประกันลดหย่อนภาษี หรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถนัดหมายผู้เชี่ยวชาญจาก SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต หรือกำลังมองหา วิธีคิดคำนวณภาษี ทาง SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ก็มีบริการคำนวณภาษีออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนซื้อประกันได้ง่าย และสะดวกสบายด้วยคุณตัวเอง

ประกันที่เกี่ยวข้อง