ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือนทำแบบไหนดี | SE Life อาคเนย์
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนอยากลดหย่อนภาษี ต้องรู้!!

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนอยากลดหย่อนภาษี ต้องรู้!!

12 ก.พ. 2565

เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่ไตรมาสแรกของทุกปี หนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราคงหนีไม่พ้นการยื่นแบบภาษีเพื่อเสียภาษีประจำปีที่ทำเอาหลายคนปวดหัว แต่ถ้าเรามีการวางแผนการลดหย่อนภาษีไว้แต่เนิ่นๆ อย่างเช่น การซื้อประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ การทำประกันลดหย่อนภาษีจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก นอกจากนี้ยังมีการทำประกันรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน อย่างประกันสะสมทรัพย์ที่เน้นเรื่องการออมเงิน และประกันบำนาญที่ช่วยให้คุณมีเงินใช้ยามเกษียณ ซึ่งทั้งหมดเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สบายใจหายห่วงได้อย่างแน่นอน

มีสวัสดิการพนักงานแล้ว ทำไมต้องทำประกันอีก?

สวัสดิการพนักงาน เป็นสิ่งที่นายจ้างจัดให้มีแก่ลูกจ้างทุกคน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งต่อตัวลูกจ้างและครอบครัว เช่น สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลูกจ้างอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง อย่างการช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง

แต่สวัสดิการพนักงานอาจมีความคุ้มครองที่ยังไม่มากพอ เมื่อเทียบกับการทำประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนจะได้รับความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงกว่า ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิต และมีวงเงินความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้มากกว่า

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือนเลือกทำอย่างไรให้คุ้มค่า

มนุษย์เงินเดือนหลายคนตัดสินใจทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพก็เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี แต่การทำประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือนให้คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในเรื่องการลดหย่อนและความคุ้มครองที่จะได้รับ มีสิ่งที่ต้องพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้ 

1. ความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ

พิจารณาสวัสดิการพนักงานที่คุณได้รับในปัจจุบันก่อนว่ามีส่วนไหนที่ยังขาด หรือไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ จากนั้นให้เลือกทำประกันที่มีความคุ้มครองเหมาะกับคุณ โดยพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ เช่น อายุ ประวัติสุขภาพ ความเสี่ยงในการใช้ชีวิต สถานการณ์ทางการเงิน และเป้าหมายทางการเงินในอนาคต เพื่อประเมินว่าคุณต้องการประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตมากกว่ากัน หรือควรทำทั้งสองอย่าง 

2. เปรียบเทียบแผนความคุ้มครอง

เพราะบริษัทประกันแต่ละแห่ง จะมีแผนความคุ้มครองสำหรับประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แนะนำให้ทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ เปรียบเทียบแต่ละแผนว่าครอบคลุมอะไรบ้าง ค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ เพื่อให้แน่ใจว่าประกันที่คุณเลือก สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

3. ความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกัน

การเลือกความคุ้มครองที่ตอบโจทย์เป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าลืมคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วย โดยปกติค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น และเพศชายจะมีอัตราค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าเพศหญิง ดังนั้น ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนควรวางแผนทำตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ตอบโจทย์และจ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกว่า อีกทั้งยังมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่า คุณจะสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันทั้งหมดได้อย่างราบรื่นตลอดอายุสัญญา

ก่อนซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เมื่อทำความเข้าใจวิธีการเลือกทำประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนที่อยากนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะ จะต้องคำนวณรายได้ที่แน่นอน และสิทธิในการลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อน เพื่อประเมินว่าควรซื้อประกันประเภทไหนดี โดยปกติแล้วสิทธิลดหย่อนภาษีเบื้องต้นที่มนุษย์เงินเดือนสามารถใช้สิทธิได้ มีดังนี้

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว และครอบครัว 

คุณสามารถใช้สิทธิในลดหย่อนภาษีในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และของคู่สมรสได้ คนละ 60,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท และค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หักค่าลดหย่อน คนละ 60,000 บาท 

 

 

2. ค่าลดหย่อนบริจาคเงิน

เมื่อคุณมีการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อสาธารณประโยชน์พัฒนาสังคม หรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลของรัฐบาล สามารถนำมาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด 

3. ค่าลดหย่อนที่มาจากเงินออมต่างๆ

สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และมีการออมเงินในสถาบันต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,  เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (กบข.) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

4. ค่าลดหย่อนสำหรับที่อยู่อาศัย

ถ้าคุณมีการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ จากมาตรฐการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งมักจะกำหนดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นคุณอาจจะต้องติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิได้อย่างครบถ้วน หรือติดตามข่าวสารเพิ่มจากทางกรมสรรพากร 

 

 

สรุป ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

สรุปจะเห็นได้ว่า สำหรับวิธีการเลือกทำประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนที่อยากนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะ อันดับแรกต้องพิจารณาสวัสดิการพนักงานที่คุณได้รับในปัจจุบัน ว่ามีความเพียงพอ หรือตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือเป้าหมายทางการเงินของคุณเพียงพอแล้วหรือยัง หากต้องการทำประกันก็ควรวางแผนทำตั้งปต่อายุยังน้อย เพราะอัตราค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับค่าเบี้ย แถมยังได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีประกันหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน ทั้ง ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ และ ประกันออมทรัพย์ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 0 2255 5656

 

ที่มา: easysunday , itax