บริการพิเศษ รับการรักษาผู้ป่วยนอก

อาคเนย์ประกันชีวิตมีโรงพยาบาลที่ให้บริการสำหรับผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)ในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ผลประโยชน์ตามวงเงินที่กำหนดในเงื่อนไขกรมธรรม์โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1

ดูแลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นการรับการรักษาความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

2

แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยและบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ