ข้อควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทประกาศยกเลิกการกำหนดผลตอบแทนจากเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ระหว่างสัญญาที่เลือกสะสม อัตราร้อยละ 1.75 (ร้อยละหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อปีแบบทบต้นไว้กับบริษัท เป็นอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีแบบทบต้น และให้ใช้อัตรานี้จนกว่าบริษัทจะ ประกาศเปลี่ยนแปลง

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ