Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  ข้อดีของการมีประกันชีวิต ประโยชน์ที่มากกว่าแค่คุ้มครองชีวิต

ข้อดีของการมีประกันชีวิต ประโยชน์ที่มากกว่าแค่คุ้มครองชีวิต

3 พ.ค. 2565

ในยุคที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้เลย ทั้งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ อย่างโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 หรือเรื่องของคุณภาพชีวิต ทั้งการเงิน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งก็คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะมีหลักประกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมจุดต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน และต้องบอกเลยว่าการมีประกันชีวิตก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับตนเอง ยังเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวคนที่คุณรักได้อีกด้วย วันนี้อาคเนย์ประกันชีวิต เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประกันชีวิตให้มากขึ้น ข้อดี ประโยชน์และความจำเป็นของการมีประกันชีวิต ที่หลายคนยังไม่รู้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 

ประกันชีวิต คืออะไร?

ประกันชีวิต เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันด้วยการจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

โดยการทำประกันชีวิต (Life Insurance) คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิต ครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย” ให้แก่ “ผู้รับผลประโยชน์” หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

 

 

ข้อดีของการมีประกันชีวิต

  1. ประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

แน่นอนการทำประกันชีวิต ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ตั้งแต่การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ ไปจนถึงการเสียชีวิต คุณก็มั่นใจได้ว่าการมีประกันชีวิตจะคุ้มครองดูแลคุณ และครอบครัวเป็นอย่างดี  ทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาล การชดเชยรายได้ หรือการจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในสัญญากรณีการเสียชีวิต ซึ่งลูกหลานหรือทายาทผู้รับผลประโยชน์ก็จะมีเงินเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อน

 

  1. ประโยชน์ด้านการออมเงิน

การทำประกันชีวิตนอกจากจะได้รับความคุ้มครองประเภทต่างๆ แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยสร้างวินัยทางการออมที่มีประสิทธิภาพให้คุณได้อีกด้วย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยจะต้องมีการชำระเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอตามแผนประกันที่คุณเลือกไว้ ซึ่งการทำประกันชีวิตแบบการออมทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ก็จะช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้ในระยะยาว ปลอดภัย และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีเงินก้อนเมื่อครบสัญญา เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน หรือเป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณได้อย่างสบายใจ และถ้าหากในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบสัญญา ก็สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณเองได้เช่นกัน

 

  1. ประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี

สำหรับการทำประกันชีวิตสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วไป และ 25,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยรวมอยู่ในวงเงินลดหย่อน 100,000 บาท นอกจากนี้เบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ทั้งในแง่ของสุขภาพ และชีวิตให้กับประชาชน 

 

  1. ประโยชน์ด้านการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย

การทำประกันชีวิตถือเป็นการลงทุนระยะยาวรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มั่นคงและปลอดภัย โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนเพื่อไปลงทุน เพราะคุณสามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน หรือรายปี สะสมตามแผนประกันที่คุณเลือก โดยเงินที่สะสมไว้บริษัทประกันชีวิตที่จะนำไปบริหารจัดการลงทุนในกิจการที่มั่นคงเพื่อให้เกิดดอกผล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยที่บริษัทจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี และคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และแน่นอนตามรายละเอียดในกรมธรรม์ พร้อมกับได้รับความคุ้มครองที่จะทำให้คุณ และครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไร้กังวล

 

 

ทำประกันชีวิตแบบไหนดี

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การทำประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์และข้อดีหลากหลายประการ  ดังนั้นก่อนที่จะเลือกทำประกันชีวิตสักตัว สิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงก็คือวัตถุประสงค์ และความต้องการของเราเป็นหลัก รวมถึงระยะเวลา และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันด้วย  โดย อาคเนย์ประกันชีวิต ก็มีประกันหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และตามความต้องการของแต่ละคน ดังนี้

  • ประกันคุ้มครองชีวิต : เพราะความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ  ประกันประเภทนี้จะเน้นความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลัง เพราะจะได้รับเงินก้อน หรือมีเงินคืนเมื่อครบสัญญา เบี้ยประกันภัยไม่สูงมาก เน้นส่งระยะยาว คุ้มครองตลอดชีพ 

สนใจประกันคุ้มครองชีวิต คลิก https://www.southeastlife.co.th/products/life-protection

  • ประกันชีวิตสุขภาพ : หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล และปัญหาสุขภาพ หากเจ็บป่วยจะหนักจะเบาเราพร้อมดูแลทุกสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละแผนประกัน)

สนใจประกันชีวิตสุขภาพ คลิก https://www.southeastlife.co.th/products/health-protection

  • ประกันออมทรัพย์ : ออมเงินผลตอบแทนสูง พร้อมลดหย่อนภาษี พร้อมรับความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่คุ้มค่า มีเงินคืน และเงินปันผลตลอดสัญญา

สนใจประกันออมทรัพย์ คลิก https://www.southeastlife.co.th/products/saving-and-Investment

  • ประกันบำนาญ : เตรียมพร้อมในวัยเกษียณด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง  รับเงินบำนาญทุกปี มีเงินใช้ยามเกษียณได้อย่างสบายใจไร้กังวล

สนใจประกันบำนาญ คลิก https://www.southeastlife.co.th/products/retirement

สรุปแล้วการทำประกันชีวิตมีทั้งประโยชน์ และความจำเป็นสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของสุขภาพ และความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิต (Healthy and Wealthy Living) ต่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก  หากใครกำลังลังเล สามารถปรึกษาตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิตได้ทั่วประเทศ สามารถนัดหมายผ่านออนไลน์ง่ายๆแค่ คลิกที่นี่! หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1726 กด 3 นะครับ
 

 

ที่มา :

สำนักงาน คปภ.

https://www.oic.or.th/th/education/insurance/life/benefit

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.1213.or.th/th/others/insurances/Pages/lifeinsurance.aspx