ข้อดีของการมีประกันชีวิต ประโยชน์ที่มากกว่าแค่คุ้มครองชีวิต | SE Life
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  ข้อดีของการทำประกันชีวิต ที่มีประโยชน์ที่มากกว่าแค่การคุ้มครองชีวิต

ข้อดีของการทำประกันชีวิต ที่มีประโยชน์ที่มากกว่าแค่การคุ้มครองชีวิต

3 พ.ค. 2565

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีเหตุการณ์และความเสี่ยงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บ สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแบบรอบด้าน ทั้งการงาน การเงิน และสุขภาพร่างกายของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนจึงมองเห็นความจำเป็นของประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคง นอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นหลักประกันให้คนในครอบครัวและคนที่คุณรักได้อีกด้วย บทความนี้ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จะมาแชร์ข้อดีของประกันชีวิต และความสำคัญของประกันชีวิตที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้

ประกันชีวิต คืออะไร

ประกันชีวิต เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันด้วยการจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

โดยการทำประกันชีวิต (Life Insurance) คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิต ครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย” ให้แก่ “ผู้รับผลประโยชน์” หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

 

 

4 ข้อดีของประกันชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก

หลายคนอาจมองเห็นความจำเป็นของประกันชีวิต ด้วยเหตุผลส่วนตัวด้านสุขภาพ หรือเป้าหมายทางการเงิน SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จึงมาแชร์ข้อดีของประกันชีวิตที่จะทำให้คุณเห็นความสําคัญของประกันชีวิต ที่ให้ประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องการคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว

 1. ประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

  แน่นอนการทำประกันชีวิต ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ตั้งแต่การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ ไปจนถึงการเสียชีวิต คุณก็มั่นใจได้ว่าการมีประกันชีวิตจะคุ้มครองดูแลคุณ และครอบครัวเป็นอย่างดี  ทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาล การชดเชยรายได้ หรือการจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในสัญญากรณีการเสียชีวิต ซึ่งลูกหลานหรือทายาทผู้รับผลประโยชน์ก็จะมีเงินเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อน

 2. ประโยชน์ด้านการออมเงิน

  การทำประกันชีวิตนอกจากจะได้รับความคุ้มครองประเภทต่างๆ แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยสร้างวินัยทางการออมที่มีประสิทธิภาพให้คุณได้อีกด้วย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยจะต้องมีการชำระเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอตามแผนประกันที่คุณเลือกไว้ ซึ่งการทำประกันชีวิตแบบการออมทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ก็จะช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้ในระยะยาว ปลอดภัย และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีเงินก้อนเมื่อครบสัญญา เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน หรือเป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณได้อย่างสบายใจ และถ้าหากในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบสัญญา ก็สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณเองได้เช่นกัน

 3. ประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี

  สำหรับผู้มีรายได้และต้องเสียภาษีเงินได้ทุกปีนั้น จะมีการวางแผนเรื่องสิทธิลดหย่อนภาษี และการทำ ประกันลดหย่อนภาษี เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ซึ่งข้อดีการทำประกันชีวิตสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วไป และ 25,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยรวมอยู่ในวงเงินลดหย่อน 100,000 บาท นอกจากนี้เบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ทั้งในแง่ของสุขภาพและชีวิตให้กับประชาชน

 4. ประโยชน์ด้านการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย

  การทำประกันชีวิตถือเป็นการลงทุนระยะยาวรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มั่นคงและปลอดภัย โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนเพื่อไปลงทุน เพราะคุณสามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน หรือรายปี สะสมตามแผนประกันที่คุณเลือก โดยเงินที่สะสมไว้บริษัทประกันชีวิตที่จะนำไปบริหารจัดการลงทุนในกิจการที่มั่นคงเพื่อให้เกิดดอกผล และนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยที่บริษัทจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี และคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และแน่นอนตามรายละเอียดในกรมธรรม์ พร้อมกับได้รับความคุ้มครองที่จะทำให้คุณ และครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไร้กังวล
   

 

ทำประกันชีวิตแบบไหนดี แบบไหนคุ้มค่าที่สุด

ข้อดีของประกันชีวิตข้างต้น เป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้หลายคนเห็นความจำเป็นของประกันชีวิตและตัดสินใจทำ อย่างไรก็ตามเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด ก่อนจะเลือกทำประกันชีวิตสักตัว มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือวัตถุประสงค์ และความต้องการของเราเป็นหลัก รวมถึงระยะเวลา และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันด้วย  โดย SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีประกันหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และความต้องการของแต่ละคน ดังนี้

 • ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ประกันประเภทนี้จะเน้นความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลัง เพราะจะได้รับเงินก้อน หรือมีเงินคืนเมื่อครบสัญญา เบี้ยประกันภัยไม่สูงมาก เน้นส่งระยะยาว คุ้มครองตลอดชีพ สนใจประกันคุ้มครองชีวิตคลิก!
   
 • ประกันชีวิตสุขภาพ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล และปัญหาสุขภาพ หากเจ็บป่วยจะหนักจะเบาเราพร้อมดูแลทุกสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละแผนประกัน) สนใจประกันชีวิตสุขภาพคลิก!
   
 • ประกันออมทรัพย์ ออมเงินผลตอบแทนสูง พร้อมลดหย่อนภาษี พร้อมรับความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่คุ้มค่า มีเงินคืน และเงินปันผลตลอดสัญญา สนใจประกันออมทรัพย์คลิก!
   
 • ประกันบำนาญ เตรียมพร้อมในวัยเกษียณด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง รับเงินบำนาญทุกปี มีเงินใช้ยามเกษียณได้อย่างสบายใจไร้กังวล สนใจประกันบำนาญคลิก!

สรุปแล้วความสําคัญของประกันชีวิตมีมากกว่าแค่เรื่องความคุ้มครองชีวิต แต่ยังมีความจำเป็นสำหรับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของสุขภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งในชีวิต (Healthy and Wealthy Living) ทั้งต่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีประกันหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน ทั้ง ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ และ ประกันออมทรัพย์ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 0 2255 5656


ที่มา: oic , bot