ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนกรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบอ้างสิทธิ ก

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบอ้างสิทธิ ข

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยนอก กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยนอก(การรักษาทันตกรรม)

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยใน

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) หนังสือให้คำยินยอมกรณีเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) หนังสือแสดงความยินยอมการขอรายงานแพทย์กรณีเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบฟอร์มใบแสดงความเห็นของจักษุแพทย์

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ

ดาวน์โหลด
20/09/2023

(ประกันกลุ่ม) ใบนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม

ดาวน์โหลด
03/04/2024

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ สำหรับอายุต่ำกว่า 15 ปี

ดาวน์โหลด

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ