ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
03/04/2024

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลด
20/09/2023

หนังสือแสดงความยินยอมและมอบอำนาจในการขอประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา

ดาวน์โหลด
20/09/2023

แบบฟอร์มขอแก้ไขเพิ่มเติมใบคำขอเอาประกันชีวิต

ดาวน์โหลด
03/04/2024

การให้คำยินยอมในการประมวลผลเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย (สำหรับแบบประกันสามัญ)

ดาวน์โหลด
20/09/2023

แบบสอบถามวงเงินสูง

ดาวน์โหลด
20/09/2023

แบบฟอร์มยินยอมการตรวจเลือด Anti - HIV

ดาวน์โหลด
20/09/2023

แบบสอบถามชาวต่างชาติ

ดาวน์โหลด
20/09/2023

แบบสอบถาม W8 BEN และ W9

ดาวน์โหลด
20/09/2023

แบบแสดงข้อมูลผู้ขอทำธุรกรรม (KYC)

ดาวน์โหลด
03/04/2024

แบบฟอร์มรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (CRS)

ดาวน์โหลด

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ