5 อันดับ เปรียบเทียบประกันบำนาญเพื่อชีวิตหลังเกษียณ | SE Life
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  เปรียบเทียบประกันบำนาญ 2567 แบบไหนดี เพื่อชีวิตหลังเกษียณ

เปรียบเทียบประกันบำนาญ 2567 แบบไหนดี เพื่อชีวิตหลังเกษียณ

5 ม.ค. 2567

เมื่ออายุมากขึ้นความกังวลเรื่อง ประกันลดหย่อนภาษี ก็ต้องคิดมากขึ้นตาม จะหวังเก็บออมเงินแต่ ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี อย่างเดียวคงไม่ได้ จึงต้องเริ่มคิดเรื่องประกันบำนาญแบบลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยผลวิจัยพบว่า คนไทยมีความพร้อมหลังเกษียณต่ำกว่า 40% ดังนั้น การ วางแผนชีวิตหลังเกษียณ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ อย่างเช่นการลงทุนหรือการทำประกันบำนาญ บทความนี้ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จึงได้รวม 5 อันดับ เปรียบเทียบประกันบำนาญ ให้คุณได้เห็นกันชัด ๆ ว่าประกันบำนาญแบบไหนดี เพื่อเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายในชีวิตของคุณมากที่สุด

 

ประกันแบบบำนาญคืออะไร?

ประกันแบบบำนาญ คือ ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เน้นเรื่องการสร้างหลักประกันรายได้ ให้คุณมีเงินใช้ในวัยเกษียณอย่างแน่นอน โดยคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ เช่น จ่ายเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ 60 ปี หรือเลือกจ่ายเพียง 1 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละแผนประกัน จากนั้นรอรับเงินบำนาญเป็นแบบรายเดือน หรือรายปีอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55-60 ปีเป็นต้นไป

ข้อดีของการทำประกันบำนาญลดหย่อนภาษี

 • สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท (สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาทแรกให้หักเต็มจำนวนก่อน ส่วนวงเงินที่เหลือ 200,000 บาท ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน)
 • สามารถการันตีเงินได้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเกษียณอายุแล้ว
 • ช่วยลดความเครียดทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ
 • ไม่เป็นภาระลูกหลาน คนรอบข้าง และสังคม
 

5 อันดับ เปรียบเทียบประกันบำนาญ เข้าวัยเกษียณได้อย่างสบายใจ

หากคุณกำลังมองหาประกันชีวิตแบบไหนดี 2567 ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ หรือเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นหลัก สำหรับใครที่อยากสร้างหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบประกันบำนาญให้คุณนำไปประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันให้คุ้มค่ามากที่สุด

 

อันดับ 1 – ประกันบำนาญ Wealthy Retirement 99/60 (ได้ทั้งบำเหน็จและบำนาญ)

 • ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
 • รับความคุ้มครองชีวิต
 • ชำระเบี้ยและลดหย่อนภาษี

เหมาะกับใคร ผู้ที่เริ่มมีรายได้และต้องการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและคุ้มครองในระยะยาวถึงอายุ 99 ปี สามารถเริ่มทำประกันบำนาญได้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 ปี ไปจนถึงอายุ 55 ปี และเบี้ยประกันฯ เริ่มต้นประมาณ 5,000 บาทต่อปี หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท อัตราเบี้ยฯขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย ยิ่งอายุน้อยเบี้ยประกันจะยิ่งถูก สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ได้ทั้งแบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน และเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปีก็ไม่ต้องชำระเบี้ยฯต่อ และรับเงินก้อน 100%* (คล้ายเงินบำเหน็จ) ที่ประกันบำนาญอื่นๆ ไม่มี

หลังจากนั้นก็รับเงินบำนาญในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ ตั้งแต่อายุ 61 ปี 5% ในทุกๆ 10 ปี ไปจนสูงสุด 20% กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินชดเชย 100%* หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ก็จะได้รับเงินก้อนอีก 100%*

นอกจากนี้ประกันบำนาญ Wealthy Retirement 99/60 ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพซูเปอร์ เฮลท์ (Super Health) , ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย ซูเปอร์ โอพีดี (Super OPD), การ ประกันสุขภาพสแตนดาร์ด เฮลท์ พลัส (HS) เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากรกำหนด) อีกด้วย ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 

อันดับ 2 – ประกันบำนาญ เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1 (มี 2 แผน)

 • ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
 • รับความคุ้มครองชีวิต
 • ชำระเบี้ยและลดหย่อนภาษี

เหมาะกับใคร ผู้ที่มีอายุ 30 - 54 ปี เริ่มมีรายได้เริ่มสร้างครอบครัวไปจนถึงก่อนเกษียณ และ ผู้ที่มีอายุ 55 - 65 ปี ที่เริ่มใกล้เกษียณ หรือเกษียณอายุไปแล้ว มีให้เลือก 2 แผน เป็นแบบประกันบำนาญที่ไม่จำเป็นต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ จ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว อัตราเบี้ยฯขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัยเริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุครบ 55 ปี สำหรับแผนอายุ 30 - 54 ปี และรับเงินบำนาญตั้งแต่ปีแรก ณ สิ้นปีกรมธรรม์ สำหรับแผนอายุ 55 - 65 ปี ในอัตรา 15%* ต่อปี ไปจนถึงอายุครบ 85 ปี รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 465%* ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนช่วงรับเงินบำนาญ (น้อยกว่า 55 ปี) ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยตามช่วงอายุของผู้เอาประกัน สูงสุดถึง 350%* และกรณีเสียชีวิตหลังช่วงรับเงินบำนาญ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินชดเชยจากมูลค่าบำนาญที่เหลืออยู่ (เบี้ยประกันภัย - บำนาญที่รับไปแล้ว) ส่วนข้อเสียของแบบประกันนี้ คือ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ และไม่สามารถขอกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 

อันดับ 3 – ประกันบำนาญ ดี-เพนชั่น 90/1 (ประกันบำนาญออนไลน์)

 • ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
 • รับความคุ้มครองชีวิต
 • ชำระเบี้ยและลดหย่อนภาษี

เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการ ซื้อประกันบํานาญออนไลน์ด้วยตัวเอง สามารถทำประกันได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 - 64 ปี ให้คุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเบี้ยครั้งเดียว อัตราเบี้ยฯขึ้นอยู่กับเพศและอายุรับประกันภัย ทำให้ไม่ต้องแบกภาระในการชำระเบี้ยปีต่อ เป็นประกันบำนาญลดหย่อนภาษีที่ได้รับความนิยม (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด)

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชย 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า แต่หากเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์สามารถเลือกรับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี จนครบ 15 ปี หรือเลือกรับเงินบำนาญมูลค่าที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว (การันตีเงินบำนาญ 15 ปี) และเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 65 ปี จะได้รับเงินบำนาญรายปี 15% ไปจนถึงอายุ 90 ปี รวมสูงสุด 365%* ข้อเสียคือไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ และขอกู้กรมธรรม์ได้ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 

อันดับ 4 – ประกันบำนาญ 95/5 (ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีระยะสั้น)

 • ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
 • รับความคุ้มครองชีวิต
 • ชำระเบี้ยและลดหย่อนภาษี

เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องการวางแผนลดหย่อนภาษีระยะสั้น และผู้ที่ไม่ต้องการแบกภาระในการชำระเบี้ยประกันในระยะยาว ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยฯเพียง 5 ปี และจ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นประมาณ 30,000 บาทต่อปี หรือจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ได้ทั้งแบบรายปี, ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน อัตราเบี้ยฯขึ้นอยู่กับเพศและอายุรับประกันภัย (30 ปี - 60 ปี)

กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยตามช่วงอายุทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่อายุ 30 ปี จนถึง 64 ปี และเพิ่มขึ้นในอัตรา 25% ตั้งแต่ 160%* - 285%* และช่วงสุดท้ายเพิ่มขึ้น 30% ทำให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 315%* แต่หากเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์สามารถเลือกรับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี จนครบ 20 ปี หรือรับเงินบำนาญมูลค่าที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว (มูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 20 ปี) เมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 65 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ก็จะเริ่มได้รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยทุกปี จนถึงอายุครบ 95 ปี รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 465%* สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรรพากรกำหนด) สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 

อันดับ 5 – ประกันบำนาญ 85/60 (ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีระยะยาว)

 • ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
 • รับความคุ้มครองชีวิต
 • ชำระเบี้ยและลดหย่อนภาษี

เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องการสะสมเงินหรือเก็บออมทีละนิดไว้ใช้หลังเกษียณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนจ่ายครั้้งเดียว แต่เป็นการทยอยจ่ายเบี้ยประกันฯในระยะยาวทุกๆ ปีจนครบอายุ 60 ปี (สูงสุด 30 งวด) สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ได้ทั้งแบบรายปี, ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน อัตราเบี้ยฯขึ้นอยู่กับเพศและอายุรับประกัน รับเงินบำนาญ 12% ของจำนวนเอาเงินประกัน ตั้งแต่อายุ 60 ปี ต่อเนื่องสูงสุด 26 งวด จนถึงอายุ 85 ปี รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 312%*

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ตั้งแต่ 100%* - 240%*) และในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์สามารถเลือกรับเงินบำนาญจำนวน 12% ของจำนวนเอาประกันภัยทุกปี จนครบ 15 ปี หรือรับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี สามารถนำเบี้ยประกันบำนาญมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร) ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ภายใต้ระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ และสิทธิในการขอกู้กรมธรรม์ประกันชีวิต ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 

สรุป เปรียบเทียบประกันบำนาญลดหย่อนภาษี

เมื่อเปรียบเทียบประกันบำนาญแต่ละตัวแล้วจะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป เพื่อให้คุณได้เลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์เป้าหมายในวัยเกษียณจริง ๆ และอย่าลืมวางแผนซื้อประกันบํานาญออนไลน์ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าการทำตอนอายุเยอะอย่างแน่นอน

ขอย้ำอีกครั้งสำหรับ ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บาทแรกให้หักเต็มจำนวนก่อน ส่วนวงเงินที่เหลือ 200,000 บาท ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน SSF และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยสามารถดู วิธีคำนวณภาษีเงินได้ หรือ เทคนิคการลดหย่อนภาษี

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีประกันหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน ทั้ง ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ และ ประกันออมทรัพย์ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 0 2255 5656

 

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ: เป็นการออมในรูปแบบประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง