เจ็บไม่ต้องเครียด ประกันสุขภาพเคลมง่ายผ่านไลน์ จาก SE Life
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  ประกันสุขภาพเคลมง่ายไม่ยุ่งยาก ผ่านไลน์

ประกันสุขภาพเคลมง่ายไม่ยุ่งยาก ผ่านไลน์

20 ก.ย. 2566

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

เบื่อไหม ? หายป่วยแล้วแต่ต้องมายุ่งยาก เสียเวลากับการยื่นเอกสารเพื่อแจ้งเคลมประกัน เราขอแนะนำประกันดี ๆ ที่ทำให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับการเคลมประกันอีกต่อไป SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพเคลมง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถแจ้งเคลมประกันสุขภาพทั้งรายกลุ่มและบุคคล ได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่านไลน์ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสาร ใคร ๆ ก็สามารถทำได้

 

เอกสารที่ต้องเตรียม ในการเคลมประกันสุขภาพ

หากผู้ทำประกันต้องการเคลมสินไหมทดแทน โดยปกติแล้วบริษัทประกันจะขอเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบพิจารณาการเคลมประกันสุขภาพ ดังนั้นผู้ทำประกันควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเคลมประกันสุขภาพเป็นไปได้ง่าย และรวดเร็ว

 

เอกสารสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

  • แบบฟอร์มเอกสารใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
  • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ต้นฉบับ)
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
  • เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน ได้แก่ ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ 
 

เอกสารสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการรักษาครั้งสุดท้าย โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

  • แบบฟอร์มเอกสารใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
  • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ต้นฉบับ)
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
  • เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องการประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ได้แก่ ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
 

"ก่อนยื่นเคลมประกัน ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเรียกร้องทุกฉบับ และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ เอกสารทุกฉบับต้องไม่มีรอยแก้ไข และผู้เรียกร้องตามเอกสารต้องลงนามด้วยตนเอง หากมีการแก้ไขในเอกสารต้องลงนามชื่อกำกับด้วยตนเองทุกครั้ง"

 

ขั้นตอนการเคลมประกันกับ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต

 

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันสุขภาพ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ถือว่าเป็นประกันสุขภาพเคลมง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ทั้งแจ้งเคลมประกันสุขภาพรายกลุ่ม และบุคคลด้วยตัวเองง่าย ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1

กดเข้าแอปพลิเคชัน LINE Application และแอดไลน์  (@THAIGROUP) แล้วคลิกเมนู SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต

 

 

ขั้นตอนที่ 2

คลิกเมนู “กรมธรรม์ของฉัน” เลือก “กรมธรรม์ประกันบุคคล หรือ กรมธรรม์ประกันกลุ่ม”

 

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “เคลมประกันสุขภาพ”

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกประเภทการเคลม กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร เป็นอันแจ้งเคลมสำเร็จ ทางบริษัทจะแจ้งผลอนุมัติการเคลมทาง SMS

 

"ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมทุกประเภท เมื่อเอกสารประกอบครบถ้วน บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมภายใน 15 วัน"

 

** หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหว สามารถติดตามเรื่องสินไหมทดแทน ได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร 02-255-5656 โดยให้แจ้งเลขที่เรียกร้อง หรือ เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ประเภทการเรียกร้องสินไหม เช่น ค่าทดแทนอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ , ผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

 
*หมายเหตุ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทฯ ชดใช้สินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง บริษัทฯ อาจจะขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความจำเป็น และผู้เอาประกันต้องให้ข้อเท็จจริงแก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้เวลาและแจ้งผลให้ทราบภายในกำหนด 90 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
 

สรุป การเคลมประกันสุขภาพผ่านไลน์

 

ประกันสุขภาพเคลมง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลามายื่นเอกสาร ไม่ว่าวันไหน ๆ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ก็พร้อมดูแล ด้วยบริการเคลมออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ผ่าน LINE Application (@THAIGROUP) ที่คุณก็สามารถเคลมประกันได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น การกู้กรมธรรม์(eLoan) , การต่ออายุกรมธรรม์, ชำระเบี้ยประกันปีต่อ , ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย , ปรับแก้ข้อมูลกรมธรรม เช่นข้อมูลอีเมล เบอร์โทร และบัญชีธนาคารเพื่อรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์(MyPort) และยังสามารถตรวจสอบมูลค่ากรมธรรม์และความคุ้มครองต่าง ๆ มากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม