ช่วงอายุ 17-30 ปี

วัยรุ่น

เริ่มต้นวัยทำงาน อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว จึงควรให้ความสำคัญกับการออมเงิน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างวินัยในการออม แล้วยังได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ประกันคุ้มครองชีวิต

ทรัพย์มั่นคงพิเศษ 2489-R

เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 1,129 บ.คุ้มครองถึงอายุ 89 ปีจ่ายเบี้ย 24 ปี ผลประโยชน์รวม 220%

ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล D-PA

เบี้ยฯเริ่มต้น 4 บ./วัน คุ้มครองชีวิตสูงสุด 5 แสนบ. ค่ารักษาสูงสุด 5 หมื่นบ.

ประกันชีวิตสุขภาพ

ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์

เบี้ยฯเ ริ่มต้น 6 บ./วันคุ้มครองโรคมะเร็ง และ 28 โรคร้ายแรงสูงสุด 1 ล้านบ.

ประกันชีวิตสุขภาพ

Super Life Fight โรคร้าย

คุ้มครอง 28 โรคร้ายสูงสุด 1.5 ล้านบ.
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ประกันออมทรัพย์

Wealthy Max 12/2

จ่ายเบี้ยสั้น มั่งคั่งยาว รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 246%

ประกันออมทรัพย์

Healthy & Wealthy Living Solution 99/60

Healthy & Wealthy Living Solution ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ประกันออมทรัพย์

คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5

จ่ายเบี้ยฯ 5 ปีคุ้มครอง 10 ปี ผลประโยชน์รวม 300% เบี้ยฯเริ่มต้น15,000 บ./ปี

ประกันออมทรัพย์

คืนคุ้ม 12/6

จ่ายเบี้ยฯ 6 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี ผลประโยชน์รวม 636%

ประกันออมทรัพย์

ออมคุ้ม 12/7

จ่ายเบี้ยฯ7ปีคุ้มครอง12ปีผลประโยชน์รวม784%เบี้ยฯ เริ่มต้น 25,000 บ./ปี

ประกันออมทรัพย์

สะสมทรัพย์ 20/10

คุ้มครองนาน 20 ปี ผลประโยชน์รวม 250% เบี้ยฯเริ่มต้นแค่ 1,800 บ./เดือน

ประกันออมทรัพย์

อาคเนย์ 12/6

เบี้ยฯ เริ่ม 1,643 บ./เดือน คุ้มครองนาน 12 ปี ผลประโยชน์รวม 250%

ประกันออมทรัพย์

ซูเปอร์ ชัวร์ 10/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินจ่ายคืนปีละ 1.5% ทุกปี ผลประโยชน์รวม 115%

ประกันออมทรัพย์

เทเล เซฟวิ่ง 15/8

จ่ายเบี้ยฯ 8 ปีคุ้มครอง 1 ปีผลประโยชน์รวม 905% เบี้ยฯเริ่ม 1,800บ./เดือน

ประกันออมทรัพย์

ดี -เซฟวิ่ง 10/5 (1.50%)

รับเงินจ่ายคืนตลอดสัญญา 560% เบี้ยฯ เริ่มต้น 20,000 บาท/ปี

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65-95 ปีรวม 465% ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันบำนาญ

บำนาญ 95/5

จ่ายเบี้ยฯ 5 ปี รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ
65 - 95 ปี รวม 465%

ประกันบำนาญ

เพนชั่น แพลททินั่ม 85/1

จ่ายเบี้ยฯครั้งเดียวรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55-85ปีรวม465%ไม่ต้องตรวจสุขภาพ