มนุษย์เงินเดือน วางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้มีเงินเหลือเก็บ
 
Detail
Discount
Help

 >  บทความ  >  มนุษย์เงินเดือน ควรวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไรให้เหลือเก็บ

มนุษย์เงินเดือน ควรวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไรให้เหลือเก็บ

22 พ.ย. 2566

การวางแผนลดหย่อนภาษี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเซฟค่าใช้จ่าย และมีเงินเหลือเก็บ สำหรับผู้มีรายได้ที่กำลังวางแผนซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ด้วยการทำประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ อาจสงสัยว่าการทำประกันจะช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร ? ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ถึงจะนำไปลดหย่อนภาษีได้ ? SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต จะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อประกันลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้ม สามารถลดหย่อนภาษีได้เยอะ แต่ก็ยังได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับความต้องการ

 

ภาษีเงินได้ คิดอย่างไร

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเบื้องต้น คือ ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ X อัตราภาษี ซึ่งสามารถคิดได้สองวิธี ดังนี้

 • คิดแบบขั้นบันได

  การคิดภาษีแบบขั้นบันได จะใช้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำเพียงช่องทางเดียว ยิ่งมีรายได้มากขึ้นก็จะยิ่งต้องเสียภาษีมากเท่านั้น ซึ่งจะคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดทีละ 5% แต่สูงสุดไม่เกิน 35%

 • คิดแบบเหมาจ่าย

  การคิดภาษีแบบเหมาจ่าย จะใช้สำหรับคนที่มีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายได้ประจำมากกว่า 120,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้หลังหักรายได้ประจำออกจากเงินได้ประเภทอื่น ๆ หากคำนวณแล้วได้ยอดภาษีต่ำกว่า 5,000 บาท ให้ยกเว้นภาษีก้อนนี้ไป

 

หากมีรายได้จากงานประจำและรายได้อื่น ๆ เกิน 120,000 บาท/ปี ให้คำนวณทั้งสองรูปแบบ และจ่ายภาษีตามรูปแบบที่คำนวณแล้วได้ยอดภาษีเงินได้สูงกว่าเท่านั้น

 

มีอะไรบ้างที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้

 

ค่าลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดเงินได้สุทธิลง ทำให้เราไม่ต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งรายการลดหย่อนภาษีจะแบ่งออกเป็นหมวดดังนี้

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา

ค่าลดหย่อนภาษีสำหรับเลี้ยงดูบิดา-มารดาของทั้งตนเองและของคู่สมรส จำนวนคนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท (และจะต้องไม่ใช่พ่อแม่บุญธรรม) โดยบิดามารดาจะต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท และยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ (และพ่อแม่ของคู่สมรส) ที่ไม่มีรายได้ อีกไม่เกินปีละ 15,000 บาท ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนซ้ำระหว่างพี่น้องได้ 

ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งจะแบ่งเป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวและคนในครอบครัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส สำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และคู่สมรสจะต้องไม่มีรายได้ (ได้สูงสุด 1 คน) ค่าลดหย่อนบุตร รวมถึงค่าฝากครรภ์และทำคลอด เป็นต้น

เงินบริจาคเพื่อการกุศล

เงินบริจาคเพื่อการกุศล สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อน ในที่นี้รวมถึง

 • ลดหย่อนภาษีจากการบริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท

 • บริจาคเพื่อการศึกษา สนับสนุนกีฬา พัฒนาสังคมต่าง ๆ มูลนิธิด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง

 • เงินบริจาคอื่น ๆ มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง 

ซื้อประกันชีวิต

ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว คอนโด ห้องชุด และอาคาร เป็นต้น ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

วางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้มีเงินเหลือเก็บ

 • ประมาณการรายได้รวมทั้งปี เพื่อจะได้สามารถคำนวณยอดภาษีที่ต้องจ่ายในปีนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น 
 • คำนวณสิทธิลดหย่อนภาษีที่มีอยู่แล้ว โดยนำมาหักด้วยค่าใช้จ่ายและสิทธิลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ หากคำนวณแล้วยอดภาษีที่ต้องจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ ก็นำไปยื่นขอคืนภาษีได้
 • หาสิทธิลดหย่อนภาษีอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การซื้อประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบต่าง ๆ หรือเงินบริจาคเพื่อการกุศล
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบถึงช่องทางและโอกาสลดหย่อนภาษีที่เป็นไปได้ที่เราสามารถใช้ได้
 

สรุปบทความ

จะเห็นว่าการซื้อประกันลดหย่อนภาษีให้คุ้มค่าจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องยากเลย แค่ดูรายได้สุทธิของตัวเองว่าอยู่ที่ขั้นไหน เพื่อจะได้เลือกแบบประกันที่ตอบโจทย์ และจ่ายค่าเบี้ยประกันที่พอดีไม่มากจนเกินไป และที่สำคัญควรมองในระยะยาว เพื่อวางแผนเรื่องการลดหย่อนภาษี จะได้เลือกระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะสม เพียงเท่านี้เราก็ได้ประกันดี ๆ ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้ในระยะยาว และไม่ต้องเปลืองเงินโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

 

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีประกันหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน ทั้ง ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ และ ประกันออมทรัพย์ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 0 2255 5656 ซื้อประกันชีวิตกับ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต เพราะเราเข้าใจคุณในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเรื่องออมเงิน ลดหย่อนภาษี คุ้มครองสุขภาพ หรือ วางแผนเกษียณ ไม่ว่าเรื่องไหนๆ SE Life ประกันชีวิต พร้อมมอบความสุขให้คุณในทุกด้าน